Vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki

Vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki

Vuoden 1964 kansalaisoikeuslaki oli yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuslaeista Yhdysvaltojen historiassa. Se kielsi syrjinnän, lopetti rodullisen erottelun ja suojeli vähemmistöjen ja naisten äänioikeuksia.

Presidentti allekirjoitti vuonna 1964 annetun kansalaisoikeuslain
Lyndon Johnson allekirjoittanut kansalaisoikeuslain
kirjoittanut Cecil Stoughton
Tausta

Itsenäisyysjulistus julisti, että 'kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi'. Maan perustamisen yhteydessä tämä lainaus ei kuitenkaan koskenut kaikkia, vain varakkaita valkoisten maanomistajia. Ajan myötä asiat paranivat. Orjat vapautettiin sisällissodan jälkeen, ja sekä naisille että ei-valkoisille annettiin äänioikeus 15. ja 19. tarkistuksella.

Näistä muutoksista huolimatta oli kuitenkin vielä ihmisiä, joilta evättiin heidän perusoikeudet. Jim Crowin etelän lait sallivat rodullisen erottelun ja sukupuoleen, rotuun ja uskontoon perustuvan syrjinnän. Koko 1950-luvun ja 1960-luvun alun johtajat, kuten Martin Luther King, jr., taistelivat kaikkien ihmisten kansalaisoikeuksien puolesta. Tapahtumat, kuten Washingtonin maaliskuu, Montgomery Bus Boikotti ja Birminghamin kampanja, toivat nämä asiat Yhdysvaltain politiikan eturintamaan. Uusi laki tarvitsi kaikkien ihmisten kansalaisoikeuksien suojaamisen.

Presidentti John F.Kennedy11. kesäkuuta 1963 Presidentti John F.Kennedy piti puheen, jossa vaadittiin kansalaisoikeuslakia, joka antaisi kaikille amerikkalaisille oikeuden palvella yleisölle avoimissa tiloissa ja tarjoaisi 'paremman suojan äänioikeudelle'. Presidentti Kennedy alkoi työskennellä kongressin kanssa uuden kansalaisoikeusluonnoksen laatimiseksi. Kennedy murhattiin kuitenkin 22. marraskuuta 1963 ja presidentti Lyndon Johnson otti tehtävänsä.

Kansalaisoikeusjohtajat tapaavat presidentin
Lyndon Johnson tapaa kansalaisoikeuksien johtajia
kirjoittanut Yoichi Okamoto
Allekirjoitettu lakiin

Presidentti Johnson halusi myös uuden kansalaisoikeuslainsäädännön hyväksymisen. Hän teki laskusta yhden tärkeimmistä prioriteeteistaan. Työskenneltyään laskun parlamentin ja senaatin välityksellä, presidentti Johnson allekirjoitti lakiesitys 2. heinäkuuta 1964.

Lain pääkohdat

Laki jaettiin 11 osastoon, joita kutsuttiin otsikoiksi.
 • I osasto - Äänestysvaatimusten on oltava samat kaikille ihmisille.
 • II osasto - Lainvastainen syrjintä kaikissa julkisissa tiloissa, kuten hotelleissa, ravintoloissa ja teattereissa.
 • III osasto - pääsyä julkisiin tiloihin ei voitu kieltää rodun, uskonnon tai kansallisen alkuperän perusteella.
 • IV osasto - Edellytettiin, ettei julkisia kouluja enää pidetä erillään.
 • V osasto - Lisävaltuudet kansalaisoikeuskomissiolle.
 • VI osasto - Valtion virastojen laiton syrjintä.
 • VII osasto - Työnantajien laiton syrjintä rodun, sukupuolen, uskonnon tai kansallisen alkuperän perusteella.
 • VIII osasto - Vaaditaan, että äänestäjätiedot ja rekisteröintitiedot toimitetaan hallitukselle.
 • IX osasto - Sallitut kansalaisoikeusoikeudelliset kanteet voidaan siirtää paikallisista tuomioistuimista liittovaltion tuomioistuimiin.
 • X osasto - Perustettiin yhteisösuhdepalvelu.
 • XI osasto - Muut.
Äänioikeuslaki

Vuosi kansalaisoikeuslain allekirjoittamisen jälkeen hyväksyttiin toinen laki, nimeltään vuoden 1965 äänestyslaki. Tämän lain tarkoituksena oli varmistaa, että äänioikeutta ei evätty kenellekään rodun tai värin takia.

Mielenkiintoisia tietoja vuoden 1964 kansalaisoikeuslaista
 • Suurempi osuus republikaaneista (80%) parlamentissa äänesti lain puolesta kuin demokraatit (63%). Sama tapahtui senaatissa, jossa 82% republikaaneista äänesti puolesta ja 69% demokraateista.
 • Vuoden 1963 Equal Pay Act -lain mukaan miehille ja naisille olisi maksettava sama raha saman työn tekemisestä.
 • Eteläiset demokraatit vastustivat vakaasti lakiehdotusta, ja heitä filibustoitiin 83 päivän ajan.
 • Suurin osa ikä- ja kansalaisuusvaatimuksista pidemmistä äänestysvaatimuksista poistettiin äänioikeuslailla.
 • Martin Luther King, nuorempi, osallistui presidentti Johnsonin viralliseen allekirjoittamiseen.