Mikä on nuotti?

Mikä on nuotti?

Nuotit

Termi 'nuotti' musiikissa kuvaa musiikin äänen korkeutta ja kestoa.

Mikä on nuotin piki?

Sävelkorkeus kuvaa kuinka alhainen tai korkea nootti kuulostaa. Ääni koostuu tärinästä tai aallosta. Näillä aalloilla on nopeus tai taajuus, jolla ne värisevät. Nuotin sävelkorkeus muuttuu näiden värähtelyjen taajuuden mukaan. Mitä korkeampi aallon taajuus, sitä korkeampi nuotin korkeus kuuluu.

Mikä on musikaali ja nuotit?

Musiikissa on erityisiä sävelkorkeuksia, jotka muodostavat tavalliset nuotit. Useimmat muusikot käyttävät kromaattista astetta. Kromaattisessa asteikossa on seitsemän pää nuottia nimeltä A, B, C, D, E, F ja G. Ne edustavat kumpikin eri taajuutta tai sävelkorkeutta. Esimerkiksi 'keskimmäisen' nuotin taajuus on 440 Hz ja keskimmäisen B-nuotin taajuus on 494 Hz.

Jokaisessa näistä nuoteista on vaihteluita, joita kutsutaan teräviksi ja tasaisiksi. Terävä on puoli askelta ylöspäin ja tasainen puoli askelta alaspäin. Esimerkiksi puoli askelta ylöspäin C: stä olisi C-terävä.Mikä on oktaavi?

Nuotin G jälkeen on toinen joukko samoja 7 nuottia vain korkeammalla. Kutakin näiden 7 nuotin ja niiden puoliportaisen nuotin sarjaa kutsutaan oktaaviksi. 'Keskimmäistä' oktaavia kutsutaan usein 4. oktaaviksi. Joten taajuuden alapuolella oleva oktaavi olisi kolmas ja taajuuden yläpuolella oleva oktaavi viides.

Jokainen oktaavin nuotti on kaksinkertainen saman nuotin sävelkorkeuteen tai taajuuteen alla olevassa oktaavissa. Esimerkiksi A-oktaanin A, nimeltään A4, on 440Hz ja A-oktaanin A5, A5-niminen, on 880Hz.

metronomi

Nuotin kesto

Toinen tärkeä osa nuotteja (sävelkorkeuden lisäksi) on kesto. Tämä on aika, jolloin nuottia pidetään tai soitetaan. Musiikissa on tärkeää, että nuotit soitetaan ajassa ja rytmissä. Musiikin ajoitus ja mittari ovat hyvin matemaattisia. Jokainen nuotti saa tietyn ajan mitassa.

Esimerkiksi neljäsosaa soitetaan 1/4 ajasta (tai yksi määrä) 4 lyönnin mitassa, kun taas puoli nootia soitetaan puoli kertaa (tai kaksi lukua). Puolen nuotti soitetaan kaksi kertaa niin pitkä kuin neljännes.

Nuotit